PARTNERZY PORTALU
województwo śląskie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Śląskie – najsilniej zurbanizowane i najgęściej zaludnione spośród wszystkich polskich województw jest jedynym w kraju regionem, w którym liczba miast na prawach powiatu przewyższa liczbę powiatów. 1 lipca 2017 roku do życia została powołana Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – jedyny w Polsce związek metropolitalny, w skład którego wchodzi 41 śląskich gmin.

Śląsk silnie skupia się na budowaniu pozytywnego wizerunku regionu. Hasłem promującym województwo jest „Śląskie. Pozytywna energia”, co stanowi, z jednej strony, nawiązanie do wytwarzanego na tym terenie prądu (twórcy kampanii promocyjnej bazują tutaj na powszechnych skojarzeniach Górnego Śląska z kopalniami węgla kamiennego) z drugiej zaś – do pełnego energii życia przejawiającego się w zadowoleniu mieszkańców, bogatej ofercie kulturowej i dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Śląskie to połączenie tradycji z nowoczesnością.

Ten region Polski kojarzy się przede wszystkim z Górnym Śląskiem, ale województwo obejmuje swoim zasięgiem także część małopolski, co sprawia, że województwo pełne jest ubogacającej różnorodności.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA


MIASTA I GMINY

POWIATY