PARTNERZY PORTALU
województwo warmińsko-mazurskie

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Czwarte w Polsce pod względem powierzchni, województwo warmińsko-mazurskie słynie, przede wszystkim, z przepięknych pojezierzy: Ełckiego, Mrągowskiego, Olsztyńskiego, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Równiny Mazurskiej. Łącznie znajduje się tutaj ponad 3000 jezior, w tym największe jezioro w Polsce – Śniardwy. Takie ukształtowanie terenu wpływa, oczywiście, na atrakcyjność regionu pod względem turystycznym. Dodatkowymi atutami Warmińsko-Mazurskiego są znajdujące się na tym terenie liczne parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. Na obszarze województwa wyodrębniono także obszary: chronionego krajobrazu oraz specjalnej ochrony ptaków. Krótko mówiąc, Warmia i Mazury to tereny przyrodniczo unikatowe.

Stolicą Warmii i Mazur jest Olsztyn; tam też swoją siedzibę ma wojewoda oraz sejmik wojewódzki składający się z 30 radnych, którym przewodniczy wybierany na początku kadencji zarząd województwa – samorządowy organ wykonawczy. Na czele zarządu stoi marszałek Gustaw Marek Brzezin z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który pełni tę funkcję od 2014 roku.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA


MIASTA I GMINY

POWIATY