PARTNERZY PORTALU
województwo wielkopolskie

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Jedno z największych województw w Polsce (drugie pod względem powierzchni i trzecie pod względem ludności) – Wielkopolskie, ze stolicą w Poznaniu, jest obszarem, w którym szczególną rolę odgrywa sektor rolnictwa (istnieje tu 162672 gospodarstw rolnych). Mimo iż warunki glebowe i klimatyczne nie są tu najlepsze, wielkopolscy rolnicy mogą poszczycić się największą w kraju globalną i towarową produkcją rolniczą. Konkurencyjność rolnictwa w województwie wielkopolskim wspomaga stała modernizacja tej gałęzi przemysłu poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Jednym z regionów przodujących w produkcji rolnej na terenie województwa jest powiat leszczyński, który przyciąga także swoją atrakcyjnością w dziedzinie turystyki. W Racocie (powiat kościański) znajduje się największa w Europie stadnina koni, zaś powiat nowotymski słynie z produkcji chmielu i wyrobów z wikliny.

W Wielkopolskiem podczas ostatnich wyborów do sejmiku województwa najwięcej głosów uzyskał Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska (wynik na poziomie 29,66%), uzyskując 15 mandatów.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA


MIASTA I GMINY

POWIATY