PARTNERZY PORTALU
województwo zachodniopomorskie

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Województwo zachodniopomorskie, usytuowane w północno-zachodniej części Polski, zostało powołane do życia 1 stycznia 1999 roku. Jednostka ta została utworzona z dotychczasowego województwa szczecińskiego i koszalińskiego, a także cześci województw słupskiego, pilskiego i gorzowskiego. Stolicą i główną siedzibą władz jest Szczecin, choć niektóre instytucje rangi wojewódzkiej mają swoją siedzibę w Koszalinie.

Zachodniopomorskie jest trzecim województwem w kraju pod względem zurbanizowania. W 66 miastach, w tym 3 na prawach powiatu (Szczecin, Koszalin, Świnoujście) zamieszkuje łącznie 70% mieszkańców całego województwa.

Ciekawostką turystyczną Zachodniopomorskiego są organizowane rokrocznie zloty pojazdów militarnych. Najstarsza tego typu impreza w regionie ma miejsce w Darłowie (tzw. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych). Borne Sulinowo to miasto, w którym niegdyś mieściła się baza wojskowa, a obecnie odbywa się tam festiwal militariów. W Kołobrzegu, z kolei, uwagę turystów przyciąga Muzeum Oręża Polskiego, zaś Lipiany zapraszają na Zlot Pojazdów Militarnych i Motocykli.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA


MIASTA I GMINY

POWIATY